Het Management Team

In het Management Team (MT) van Imperial Brands Joure zijn alle disciplines van de organisatie vertegenwoordigd. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen en realiseren van onze strategische doelstellingen. Het MT informeert ons personeel over de resultaten en ontwikkelingen van de organisatie tijdens de personeelsbijeenkomsten welke vier keer per jaar plaats vinden. Daarnaast kun je ze altijd persoonlijk benaderen als je iets wilt weten of wilt bespreken.

Jaap
Jaap Dijkstra
Factory Manager Joure